Publicerad: 2016-04-22 09:12 | Uppdaterad: 2016-04-22 14:32

Student- och Alumnidag på MEB 2016

Current and former PhD students

MEB:s första student- och alumnidag hölls på institutionen den 19 april. Dagen började med ett lunchseminarium med en rekryterare från industrin som beskrev mångfalden av karriärmöjligheter som finns för epidemiologer och biostatistiker. Sedan följde en entusiastisk paneldebatt om ämnet “Vad ska du göra om du stannar inom forskningen" med fyra av MEBs egna seniora professorer. Höjdpunkten på dagen var en session med frågor och svar med åtta inbjudna alumni som har gjort karriär på traditionella eller unika vägar där deras kunskaper i epidemiologi och statistik varit avgörande. Som avslutning på dagen hölls ett mingel och middag i Ljusgården för alla MEB-studenter, inbjudna alumni och forskare för att fortsätta diskussionerna och uppmuntra nätverkande. Organisatorerna Isabell Brikell, Carolyn Cesta och Camillla Wiklund hoppas att detta är ett första steg i att bygga en stark grupp av studenter och alumni vid MEB. Nuvarande doktorander kan dra nytta av kunskapen och erfarenheterna hos våra alumni när de planerar för framtiden och alumni kan ta tillfället i akt att bli mentorer för studenter och rekrytera nya talanger till sina företag.

Organisatorerna vill tacka alla alumni och professorer som deltog i dagen och till alla frivilliga som hjälpte till att göra dagen så lyckad!

Alumni

  • Christina Wennerström
  • Anna Svensson
  • Gudrun Jonasdottir Bergman
  • Amy Leval
  • Michaela Prochazka
  • Maria Schelin
  • Fang Fang
  • Kazem Zendehdel

Medverkande professorer

Kontaktinformation

Postdoc

Carolyn Cesta

Enhet: Centrum för läkemedelsepidemiologi / H Kieler
E-post: carolyn.cesta@ki.se

Dagen sponsrades av: The Strategic Research Program in Epidemiology