Publicerad: 2019-10-09 10:38 | Uppdaterad: 2019-10-09 15:14

StratNeuro retreat 2019

Participants at StratNeuro Retreat 2019
Några av deltagarna vid StratNeuro 2019. Högst upp från vänster: Maria Latorre Leal, Luana Naia, Ceren Emre, Henrik Biverstål och Axel Leppert. Undre raden från vänster: Per Nilsson, Mia Lindskog, Richeng Jiang, Makoto Shimozawa och Nuno Leal. Foto: Maria Ankarcrona

Årets StratNeuro retreat på Sånga-Säby kursgård på Ekerö var som vanligt intressant och välbesökt.

Forskare i neurovetenskap från KI, KTH och Umeå universitet samlades under ett par dagar för att dela forskningsresultat, lära känna varandra och skapa nya samarbeten. Från NVS deltog drygt 50 forskare, främst från Klinisk geriatrik, Neurogeriatrik och ARC.