Publicerad: 2009-04-06 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Strategiskt Forskningscentrum i Organisk Bioelektronik får stort tilläggsanslag

Strategiskt Forskningscentrum i Organisk Bioelektronik (OBOE) får ett tilläggsanslag på 12 miljoner kronor efter halvtidsutvärdering.

Foto: Ulf Sirborn
Agneta Richter-Dahlfors Foto: Ulf Sirborn

Stiftelsen för strategisk forskning har fördelat tilläggsanslag till 17 strategiska forskningscentra s k Centers of Excellence, som instiftades 2005.

Strategiskt Forskningscentrum i Organisk Bioelektronik blev topprankat och tilldelades 12 miljoner kronor. OBOE leds av Agneta Richter-Dahlfors vid KI och Magnus Berggren vid Linköpings universitet och är ett centrum med tvärvetenskaplig inriktning som innefattar elva forskargrupper.