Publicerad: 2024-05-14 10:52 | Uppdaterad: 2024-05-15 10:03

Strategisk satsning på framtidens forskare i vårdvetenskap

SFO-V Fellows står i en trappa.
SFO-Fellows 2023-2025. Foto: Stefan Zimmerman.

Under 2023 lanserade Strategiska forskningsområdet i Vårdvetenskap (SFO-V) en satsning på framtidens forskare inom vårdvetenskap genom en öppen utlysning av medel till postdoktorala tjänster för vårdvetenskaplig forskning. Målsättning med satsningen, SFO-V Fellows, är att främja högkvalitativ vårdvetenskaplig forskning och att säkerställa återväxten av forskare inom området.

Under hösten påbörjade de i konkurrens utvalda juniora forskarna sina uppdrag som SFO-V Fellows och postdoktorala forskare. Satsningen innefattar en tvåårig finansiering av forskning inom ramen för SFO-Vs kärnområden samt ett utvecklings- och ledarskapsprogram med inriktning mot docentur. Som en del av rollen som SFO-Fellow ingår att arbeta med att synliggöra och utveckla SFO-V. 

Viktig satsning

-Vi är glada att återigen kunna presentera denna satsning på juniora forskare tidigt i karriären som ger dem möjlighet att nu kunna fokusera på sin forskning inom ramen för SFO-Vs kärnområden. Projekten som har beviljats är tvärvetenskapliga och spänner över olika discipliner och professioner, vilket känns mycket spännande. Det är viktigt att kunna erbjuda juniora, lovande forskare en inspirerande miljö med bra resurser tidigt i deras akademiska karriär, inte minst inom området vårdvetenskap, säger Ing-Mari Dohrn, docent, Ledamot SFO-V.

SFO-V Fellows står i en trappa.
SFO-Fellows 2023-2025 and Ing-Mari Dohrn. Foto: Stefan Zimmerman.

Om Strategiska Forskningsområdet i Vårdvetenskap

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå universitet. Den övergripande visionen är att säkerställa att utveckling och tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster baseras på forskning av hög kvalitet. Syftet är att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdvetenskap och vårdverksamheter genom högkvalitativ forskning och aktiviteter som främjar samarbeten, kunskapsutbyte och social innovation.