Publicerad: 2015-04-21 08:00 | Uppdaterad: 2015-04-22 12:33

Strategisk förstärkning av universitetsledningen

Professor Jan Carlstedt-Duke får från och med 1 maj ett nytt uppdrag som rektorsråd. Han ska i denna roll bistå universitetsledningen i övergripande frågor av strategisk betydelse utifrån sin långa erfarenhet av ledningsuppdrag inom forskning, utbildning, infrastruktur och internationella frågor.

Jan Carlstedt Duke. Foto Ulf SirbornJan Carlstedt-Duke var 2001–2007 dekanus för forskning och har sedan 2010 varit ordförande i programnämnden för läkarprogrammet. Han har under mer än 10 år haft uppdrag inom Scottish Funding Council samt National Institute of Health Research, England, med fokus på finansiering av ledande medicinska forskningscentra i Storbritannien. Sedan 2008 har han planerat och genomfört uppbyggnaden av Lee Kong Chian School of Medicine vid Nanyang Technological University i Singapore. Han har också sedan 2012 varit ordförande för Karolinska Institutets internationella strategigrupp. Sedan 2013 är han styrelseledamot i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).