Publicerad: 2021-03-27 14:09 | Uppdaterad: 2021-03-29 07:01

Stötta Region Stockholm med tillfällig tjänstgöring

Situationen inom intensivvården i Region Stockholm är just nu ytterst ansträngd och sjukvården är i omedelbart behov av ytterligare personalförstärkning för att klara av det snabbt ökande antalet intensivvårdskrävande covid-19 patienter.

– Jag uppmanar alla som kan och har möjlighet att ställa upp för tillfällig tjänstgöring i vården. Det gäller främst lärare och medarbetare i annan befattning, som har sjukvårdsutbildning inom framförallt akutvård, intensivvård, anestesi eller operation, säger Ole Petter Ottersen.

Kontakta de motsvarande personer som KI:s institutioner har inom de kliniska verksamheterna i region Stockholm. Med hänsyn till det akuta läget behöver dessa kontakter med vården etableras omgående och i början av veckan som startar den 29 mars.