Publicerad: 2021-04-22 16:34 | Uppdaterad: 2021-05-03 10:27

Stort söktryck till höstens utbildningar

studenten awaz porträtt
Awaz, student på KI Foto: Rickard L Eriksson

Intresset för Karolinska Institutets vårdprogram är fortsatt högt. Förra årets exceptionella söktryck håller i sig och KI:s läkarprogram är det mest sökta programmet i landet.

När anmälan till höstens högskoleutbildningar stängde vid midnatt den 15 april hade 25 370 ansökningar kommit in till KI:s svenska nybörjarprogram, varav 6 287 var förstahandsansökningar. Det är en ökning med tre procent från 2020 då söktrycket till KI var exceptionellt högt.

– Antalet förstahandssökande till höstterminen 2021 har minskat en aning jämfört med höstterminen 2020. Men vi ser en tydlig covid-19-effekt som kvarstår sedan ifjol, jämfört med 2019. När fler är arbetslösa och det råder lågkonjunktur så ökar söktrycket till högskolan, säger Christopher Sönnerbrandt, enhetschef på antagningen vid KI.

Röntgensjuksköterskeprogrammet ökar mest
De program på KI som har ökat mest i antal anmälningar sedan förra året är röntgensjuksköterskeprogrammet med en ökning på 29 procent jämfört med 2020 och optikerprogrammet som har ökat 12 procent jämfört med 2020. Läkarprogrammet vid KI är det mest sökta programmet i landet med 2 158 förstahandssökande och totalt 6 020 sökande.

– Redan förra året ökade antalet anmälningar till röntgensjuksköterskeprogrammet och tendensen håller i sig i år. Det är fler yngre personer som söker och som har fått upp ögonen för yrket som erbjuder en kombination av patientnära och högteknologiskt arbete inom radiologi. Det finns gott om jobb och även möjlighet att arbeta utomlands, säger Kent Fridell, Programdirektor för röntgensjuksköterskeprogrammet.

Nytt rekord för antal anmälda till högskolan
Enligt Universitets- och Högskolerådet har totalt 419 000 personer anmält sig till höstens högskoleutbildningar, aldrig tidigare har siffran varit så hög och innebär en ökning med tre procent eller drygt 12 000 personer jämfört med det tidigare anmälningsrekordet från höstterminen 2020.

– Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbetsmarknad påverkas av pandemin, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR, i ett pressmeddelande.

Första antagningsbeskedet kommer den 16 juli vilket är lite senare än vanligt. Samtidigt förlängs sista kompletteringsdag till den 5 juli. Sista svarsdag är den 23 juli.