Publicerad: 2021-10-06 09:46 | Uppdaterad: 2021-10-06 09:47

Stort projektanslag från Forte till MedH forskare

Vi gratulerar Martin Kåberg vid MedH som får 3 950 000 kr i projektanslag från Forte för sitt projekt kring preventionsinsatser för att minska dödlighet och sjuklighet bland personer som injicerar droger.

Man seen from behind
Man sedd bakifrån. Foto: Andrew Neel. Unsplash free usage.

Martin Kåberg vid institutionen för Medicin, Huddinge, får 3 950 000 kr i projektbidrag i Fortes årliga öppna utlysning.

Inom ramen för utlysningen Bruk, riskbruk och missbruk inom ANDTS 2021, belönas Martin för sitt projekt "Prevetionsinsatser för att minska dödlighet och sjuklighet bland personer som injicerar droger – effekter och brukarnas erfarenheter av ett naloxonprogram inom sprututbyteverksamhet".

Kontakt

Martin Kåberg Anknuten till Forskning