Publicerad: 2015-10-28 08:36 | Uppdaterad: 2015-10-28 08:37

Stort intresse för konferens för skolpersonal om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Omkring 600 lärare, skolledare och personal från elevhälsan anmälde sig till konferensen NPF-skoldagarna i Aula Medica, Karolinska Institutet, som hölls den 26-27 oktober 2015. Målet var att ge kunskap för att bättre kunna förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det var första gången konferensen hölls, men förhoppningen från professor Sven Bölte är att den ska bli en återkommande del av KINDs utbildningsutbud.

Föreläsarna på konferensen var internationella experter på området såsom, Sarah Parsons, Henrik Andershed, Marita Falkmer samt medarbetare vid KIND som berättade om pågående skolprojekt inom KIND, Steve Berggren, Anna Borg och Christina Coco.

Föreläsarnas presentationer finns att ladda ner här.