Publicerad: 2023-04-24 14:44 | Uppdaterad: 2023-04-24 14:48

Stort intresse för KI:s uppdragsutbildningar under 2022

Under läsåret 2021/2022 har det varit stor efterfrågan på uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Med 6 700 kursdeltagare inom hälso- och sjukvården och 232 genomförda kurser har KI haft ett rekordår både vad gäller antal deltagare och antal kurser.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Uppdragsutbildning är kurser för yrkesverksamma som görs på uppdrag av en beställare (antingen arbetsgivare eller uppdragsgivare), exempelvis en region eller ett företag.  

Jan Petersson, Enhetschef på Enheten för Uppdragsutbildning
Jan Petersson, chef på Enheten för Uppdragsutbildning Foto: N/A

- Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på kompetensutveckling från KI från kommuner, regioner och företag. Viktiga anledningar är att KI:s institutioner erbjuder högkvalitativa utbildningar och att KI har ett mycket stort och brett utbud av öppna kurser. KI kan även erbjuda skräddarsydda utbildningar där upplägget anpassas till organisationen. Det stora utbudet möjliggör fortbildning för många olika verksamheter och uppdragsgivare, förklarar Jan Petersson, chef på enheten för uppdragsutbildning.

Vidareutbildning som främjar det livslånga lärandet

En betydelsefull del av uppdragsutbildning vid KI under 2022 utgjordes av vidareutbildningar för sjuksköterskor, tandläkare och optiker samt specialistkurser för läkare, kurser om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, suicidprevention och längre utbildningar inom psykoterapi.

- Det är väldigt glädjande att KI i så hög grad kan bidra till vidareutbildning inom medicin, hälsa och vårdvetenskap och det livslånga lärandet. Uppdragsutbildning kan vara ett tillfälle att få in nya perspektiv i KI:s verksamhet. Det ger även forskare och lärare möjlighet till direkt dialog med verksamheter där ny kunskap ska användas, säger Jan Petersson.

Ökad digitalisering och uppdämt behov av utbildning

Jan Petersson tror att en annan anledning till den starka efterfrågan är den accelererade digitaliseringen av utbildning som följd av covid-19 pandemin. Det har lett till ett ökat utbud av uppdragsutbildningar som erbjuds på distans. Kursdeltagare från hela Sverige kan ta del av KI:s uppdragsutbildningar utan att förlora alltför mycket arbetstid. Dessutom byggdes det under pandemin upp en ackumulerad efterfrågan på vissa utbildningar som var svåra att genomföra under pandemin.