Publicerad: 2017-10-05 18:15 | Uppdaterad: 2017-10-06 00:32

Stort intresse för docentur vid NVS

Seminar at NVS. Photo: Minna Öqvist

Uppslutningen var stor med ett 40-tal deltagare vid seminariet om processen att ansöka om docentur, som Karolinska Institutets (KI) institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) anordnade för sina medarbetare i slutet av september.

Talade gjorde professor Jan Ygge, ordförande i Docenturnämnden vid KI, Maria Lindskog, nyligen utsedd till docent vid NVS och professor Maria Eriksdotter, prefekt vid NVS.

– Processen för att ansöka om docentur är omfattande, och vid NVS har vi lagt mycket arbete på att finslipa den. Reglerna och kraven för de olika docenturspåren vid KI är också viktiga att känna till, säger Maria Eriksdotter.

Deltagarna var bland andra medarbetare med intresse av att ansöka om docentur och sektionschefer.