Publicerad: 2023-06-02 08:36 | Uppdaterad: 2023-08-18 14:13

Stort engagemang när medarbetare mötte universitetsledningen i dialogmöten

Deltagare vid dialogmötet i Solna
Deltagare vid dialogmötet i Solna Foto: Matilda Pearson

Uppskattningsvis 150 medarbetare tog chansen att träffa rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström vid två öppna dialogmöten i slutet av maj. Samtalen spände över en mängd olika områden som resursfördelning, kompetensförsörjning, samverkan och säkerhet.

Universitetsledningen i samtal med publiken.
Universitetsledningen i samtal med publiken. Foto: Matilda Pearson

Vid två tillfällen, den 23 maj i Flemingsberg och den 29 maj i Solna, bjöd universitetsledningen in KI:s medarbetare till öppna dialogmöten för att gemensamt diskutera viktiga framtidsfrågor, samarbetsklimatet och hur vi kan minska avstånden mellan medarbetare och ledning.

Ledningen inledde med att presentera sina ambitioner att utveckla arbetssätten för att främja dialog. Internkommunikation, diskussion, synlighet, transparens och minskade avstånd kommer att prioriteras.  

– Alla kommer inte att bli nöjda med alla beslut vi fattar, men vi ska kunna förklara och ge en bakgrund till dem, sade rektor Annika Östman Wernerson. 

– Tonen i våra dialoger ska alltid vara god och respektfull, tillade prorektor Martin Bergö.

Livliga diskussioner om många olika ämnen

Merparten av mötena vigdes till medarbetarnas frågor och synpunkter. Olika utmaningar lyftes, som resursfördelningsmodellen inom utbildningsverksamheten, att den administrativa bördan ökar samt behovet av att stärka samarbetet med såväl Regionen som med andra lärosäten och med kommunerna på olika sätt. Många av frågorna kommer ses över, lovade ledningen, och efterfrågade samtidigt deltagarnas tankar och idéer om lösningar.

I Flemingsberg finns flera lärosäten samlade, och där diskuterades hur samarbetet mellan KI och övriga kan utvecklas. I Solna lyftes frågan om transparensen kring KI:s djurförsöksverksamhet. Ytterligare ett ämne som avhandlades var säkerhetsfrågorna och ledningens syn på samarbete med diktaturer.

– Från ett akademiskt håll vill vi att det ska vara så öppet som det går, och det är viktigt att vi inte är misstänksamma mot varandra i organisationen. Vi behöver en bra dialog med andra lärosäten, internt och med Säpo för att kombinera maximal öppenhet med säkerhet, sade prorektor Martin Bergö.

– Vi behöver också definiera vad som faktiskt är skyddsvärt. Ett arbete pågår nu med att kartlägga detta i verksamheten, kompletterade universitetsdirektör Veronika Sundström.  

Dialogmöten på engelska och institutionsturné efter sommaren

Många medarbetare framhöll att de verkligen uppskattade mötesformatet, och ledningen berättade att dialogtillfällen på engelska följer 11 september i Solna och 12 september i Flemingsberg. En institutionsturné är också i planeringsstadiet, där rektor, prorektor och universitetsdirektör avser gästa samtliga institutioner under kommande läsår.

– Nu ska vi under sommaren summera all den input vi fått under våra första månader som ny universitetsledning, och därefter kommer vi att återkomma om våra prioriteringar, avrundade rektor Annika Östman Wernerson.