Publicerad: 2019-10-25 10:54 | Uppdaterad: 2019-10-30 10:56

Stort engagemang bland nybörjarstudenter på IPL-dagen

Students in Aula Medica at IPE day 2019.
IPL-dagen i Aula Medica 2019. Foto: Ylva Ottervald Flygare.

Över 700 studenter från KIs utbildningsprogram deltog i IPL-dagen den 22 oktober. Dagen är en del av KI:s handlingsplan för interprofessionellt lärande.

Interprofessionellt lärande (IPL) är lärande som uppstår när studenter från olika professioner interagerar, och interprofessionell kompetens är nödvändig för den som ska arbeta inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård.

Inspirerande föreläsningar och interprofessionella aktiviteter

IPL-dagen i Aula Medica inleddes av att Annika Östman Wernersson, vicerektor för utbildning, hälsade alla studenter välkomna. Det följdes av en introduktion om interprofessionellt lärande och värdet av en IPL-dag av KIs samordnare för IPL, Eva Broberger och Maria Kvarnström. Därefter fick deltagarna ta del av två inspirerande och interaktiva föreläsningar på temat hälsa.

Lovette Jallow speaking at IPL Day 2019.

Lovette Jallow delgav sina perspektiv på och erfarenheter av mångfald i samhället och bemötande inom vården.

Helena Nordenstedt and Lars Frelin speaking about health at IPL day 2019. Photo: Ylva Ottervald Flygare.
Helena Nordenstedt och Lars Frelin på IPL-dagen 2019. Foto: Ylva Ottervald Flygare.

Helena Nordenstedt och Lars Frelin föreläsning hade titeln ”Vem är framtidens patient? Från lokal till global hälsa”.

Students working together at IPL day 2019.
Läraktiviteter i interprofessionella grupper. Foto: Ylva Ottervald Flygare.

På eftermiddagen delades studenterna upp i interprofessionella grupper om 25-30 personer som leddes av 60 handledare från utbildningsprogrammen (ett handledarpar från olika utbildningsprogram per grupp). Fullt fokus och bra diskussioner när 700 studenter engagerade sig i aktiviteter kring patientfall och om mångfalden i samhället och de utmaningar som finns för hälsa på lika villkor. Dagen avslutades med att Medicinska föreningen höll sin pub öppen - ”after school” för både studenter och lärare.

IPL-dagen är ett tillfälle för studenter från olika program att börja lära om, från och med varandra. Även de interprofessionella handledarparens medverkan främjar nätverkande mellan utbildningsprogrammen.

Interprofessionellt lärande en del av Strategi 2030

Ett av de sex målen i KIs handlingsplan för interprofessionellt lärande (fastställd av Styrelsen för utbildning 2018) är att alla studenter tidigt i utbildningen ska introducerats till betydelsen av interprofessionell teamsamverkan i det framtida arbetslivsområdet. Den obligatoriska IPL-dagen för alla nybörjarstudenter är ett av stegen dit.

Interprofessionellt lärande är också ett av KIs övergripande målsättningar i Strategi 2030:

"Interprofessionellt lärande, livslångt lärande och internationalisering ska känneteckna vår utbildning."

700 students at IPL day 2019.
700 studenter deltog på IPL-dagen 2019. Foto: Ylva Ottervald Flygare.

Bakgrund IPL-dagen

  • IPL-dagen är en del av KI:s handlingsplan för interprofessionellt lärande och ordnas två gånger per år sedan våren 2019.
  • Planeringsgruppen består av KIs IPL-samordnare, administratörer, IPL-promotorer från några program, pedagogiska resurser och studentrepresentanter. Hela nätverket av IPL-promotorer är referensgrupp.
  • Alla handledare som medverkar har genomgått en tretimmars utbildning med introduktion till IPL, facilitering och eftermiddagens lärandeaktiviteter. En gemensam aktivitet för IPL-dagen finns för alla studenter i Canvas, och för handledarna har det funnits en separat aktivitet i Canvas.

Dokument