Publicerad: 2015-01-20 11:03 | Uppdaterad: 2015-01-20 11:19

Stort anslag till Juleen Zierath

Novo Nordisk Foundation delar ut de första anslagen inom ramen för Novo Nordisk Foundation Challenge Programme. Programmet syftar till att uppmuntra och underlätta forskning av världsklass och totalt delas 240 miljoner DKK ut under sex år till fyra olika projekt.

Juleen Zierath får 60 miljoner DKK (ca 75 miljoner SEK) för forskningsprojektet "Epigenetic control and the circadian clock: turning back time on diabetes pathogenesis".

Professor

Juleen Zierath

Telefon: 08-524 875 80
Enhet: Integrativ fysiologi
E-post: Juleen.Zierath@ki.se