Publicerad: 2015-01-19 16:27 | Uppdaterad: 2015-01-19 16:33

Stort anslag till Juleen Zierath

Juleen Zierath, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och Scientific Director vid Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Köpenhamns universitet, får anslag på 60 miljoner danska kronor (DKK).

Anslaget delas ut av Novo Nordisk Foundation inom ramen för Novo Nordisk Foundation Challenge Programme 2014. Totalt delas 240 miljoner DKK ut under sex år till fyra olika projekt.

Juleen Zierath får anslaget för forskningsprojektet “Epigenetic control and the circadian clock: turning back time on diabetes pathogenesis”.

Läs mer på Novo Nordisk Fondens webbplats.