Publicerad: 2016-07-21 12:50 | Uppdaterad: 2016-07-21 14:13

Stort amerikanskt anslag till KI-forskare för MS-studie

Fredrik Piehl vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet har fått ett anslag på närmare 8,5 miljoner US dollar, motsvarande cirka 78 miljoner kronor, från den amerikanska forskningsfinansiären The Patient-Centered Outcomes Research Institute, PCORI.

Tillsammans med medarbetare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och i samarbete med kliniska forskare runt om i Sverige och i Kalifornien i USA, ska Piehl studera långtidseffekter av olika bromsbehandlingar för multipel skleros, MS.

— Det finns ett flertal läkemedel registrerade för behandling av MS, men det saknas viktig kunskap om deras långtidsverkan och upplevd livskvalitet hos patienterna, vilket är den enskilt viktigaste faktorn för patienterna, säger Fredrik Piehl. Dessutom har vi under senare år upptäckt att en medicin som sedan tidigare är godkänd för ledgångsreumatism, rituximab, verkar vara en mycket effektiv, förhållandevis säker och mycket kostnadseffektiv behandling i jämförelse med våra nuvarande MS behandlingar. Detta anslag ger oss möjligheter att jämföra rituximab med andra MS-behandlingar och på så sätt förstärka evidensbasen för dess användning.

Den aktuella studien beräknas omfatta 6 000 patienter varav cirka 4 000 ska följas upp årligen under en period om sex till nio år.

MS är en kronisk sjukdom och det finns idag inget botemedel men däremot ett antal bromsmediciner som kan mildra sjukdomsförlopp och -symptom.

I den aktuella anslagsomgången delade PCORI totalt ut 35 anslag om totalt 153 miljoner US dollar inom forskningsområdena kronisk smärta, MS och depression.

The Patient-Centered Outcomes Research Institute är en ideell amerikansk forskningsfinansiär som delar ut medel för patient-orienterad klinisk forskning .

Fredrik Piehl: profilsida