Publicerad: 2010-03-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Storskalig genetisk kartläggning gör kycklingen het som modellorganism

[Nyhet 2010-03-11] Utvecklingen av våra husdjur och grödor tillhör de viktigaste innovationerna i människans historia. Men genetiken bakom denna utveckling är delvis fortfarande okänd. Ett stort steg mot att förstå processen har nu tagits då svenska forskare, genom att använda ny storskalig teknik, kartlagt arvsmassan hos åtta olika sorters tamhöns och deras anmoder, den sydostasiatiska djungelhönan. Studien publiceras online i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Forskare från Uppsala universitet, SLU, Linköpings universitet och Karolinska Institutet deltog i studien.

Publikation:

Carl-Johan Rubin, Michael C. Zody, Jonas Eriksson, Jennifer R. S. Meadows, Ellen Sherwood, Matthew T. Webster, Lin Jiang, Max Ingman, Ted Sharpe, Sojeong Ka, Finn Hallboöök, Francois Besnier, Örjan Carlborg, Bertrand Bed´hom, Michèle Tixier-Boichard, Per Jensen, Paul Siegel, Kerstin Lindblad-Toh & Leif Andersson

Whole-genome resequencing reveals loci under selection during chicken domestication

Nature AOP 10 March 2010

För ytterligare frågor, kontakta: