Publicerad: 2008-01-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Större dödsrisk för diabetiker efter hjärtinfarkt

Diabetiker löper större risk att dö efter en hjärtinfarkt än icke-diabetiker. Det visar en studie från Karolinska Institutet.

Forskare från Karolinska Institutet har studerat antal dödsfall och behandlingsmönster hos 70 882 personer under 80 år under åren 1995-1998 och 1999-2000, varav 14 873 hade diabetes. Studien visar att patienter med diabetes har löper större risk att dö i sviterna efter en hjärtinfarkt, skriver Reuters. Risken är högre på både kort och lång sikt.

Detta mönster finns kvar trots att behandlingsmetoderna blir bättre, skriver forskarna i den medicinska tidskriften Heart.

För mer information, kontakta: