Publicerad: 2015-11-03 13:27 | Uppdaterad: 2015-11-04 15:49

Storpott till KI i Vetenskapsrådets bidragsbeslut i medicin och hälsa

I Vetenskapsrådets stora utlysning inom området medicin och hälsa 2015 kammade Karolinska Institutet hem 367 miljoner kronor. I utlysningen inom området naturvetenskap och teknikvetenskap får KI drygt 32 miljoner kronor. Även inom området utvecklingsforskning får KI pengar.

Av de sammanlagt 1 317 ansökningarna som kom in till Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa har 218 fått pengar. Nittio av de beviljade ansökningarna var från KI-forskare, 13 inom kategorin Unga forskare och 78 inom kategorin Fria projektbidrag. De KI-projekt som fick störst anslag beviljades 7,6 miljoner kronor fördelat över fyra år: Hans-Gustaf Ljunggren till sin forskning om NK-cellers roll i utveckling av sjukdomsbild efter infektion med hantavirus, Maria Masucci till sitt projekt om reglering av ubiquitin och ubiquitin-liknande signalvägar av Epstein-Barr-virus, och Qiang Pan Hammarström till sin forskning om DNA-redigering och reparation i humana lymfocyter.

Totalt delar Vetenskapsrådet ut drygt 824 miljoner kronor för perioden 2016–2019 inom området medicin och hälsa. Karolinska Institutet är det lärosäte som får mest pengar, drygt 367 miljoner kronor. Göteborgs universitet beviljas drygt 121 miljoner kronor, Uppsala universitet drygt 108 miljoner kronor och Lunds universitet nära 108 miljoner kronor.

Beviljandegraden var 15 procent för kvinnorna och 18 procent för männen.

– Beviljandegraden är något högre än förra året och jag noterar med tillfredsställelse att skillnaden i beviljandegrad mellan män och kvinnor också i år är försumbar. Däremot är medelbidraget för manliga sökanden fortfarande klart högre än för kvinnor och det är förstås något som vi behöver följa upp, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet i ett pressmeddelande.

Läs hela listan över årets beviljade bidragsbeslut inom medicin och hälsa på VR:s webbplats.

I Vetenskapsrådets utlysning inom området naturvetenskap och teknikvetenskap får Karolinska Institutet drygt 32 miljoner kronor. Sammanlagt delas 1,2 miljarder kronor ut för perioden 2016–2019.

Elva av de totalt 358 beviljade ansökningarna är från KI-forskare. Det största anslaget bland KI-forskarna fick Simon Elsässer i kategorin Unga forskare till sin forskning om kromatinplasticitet och epigenetisk reglering i pluripotenta celler. Mest pengar av fick Kungliga Tekniska Högskolan som beviljas 195,5 miljoner kronor, följt av Lunds universitet som får nära 187 miljoner kronor.

Karolinska Institutet får drygt 27 miljoner kronor i Vetenskapsrådets stora utlysning inom utvecklingsforskning 2015. Det är något mer än vid förra årets utlysning.

I utlysningen ingick projektbidrag och bidrag inom det internationella samarbetsbidraget Swedish Research Links. Tolv av de 64 beviljade ansökningarna kom från KI-forskare. Av dem fick Eleni Aklillu störst anslag, 4 340 000 kronor, för en randomiserad klinisk prövning för att identifiera optimala doser för behandling av HIV-infekterade spädbarn och barn i Afrika.

Kvinnorna har i år högre beviljandegrad, 25 procent, än männen som har en beviljandegrad på 18 procent. Vetenskapsrådet delar ut totalt 156 miljoner kronor inom utvecklingsforskning för bidragsperioden 2016–2019. Mest pengar får Göteborgs universitet, som får drygt 29 miljoner, följt av Karolinska Institutet med drygt 27 miljoner kronor.

Text: Karin Söderlund Leifler