Publicerad: 2018-09-05 10:39 | Uppdaterad: 2019-06-17 14:19

Stora silvermedaljen till Laura Fratiglioni, Håkan Eriksson och Bertil Fredholm

Laura Fratiglioni, Håkan Eriksson och Bertil Fredholm får Karolinska Institutets Stora silvermedalj 2018. De tilldelas utmärkelsen för sina goda insatser till stöd för universitetets verksamhet.

Från och med 2010 delar Karolinska Institutet ut medaljer till personer som gjort särskilda insatser till stöd för KI:s verksamhet. Nu står det klart vilka som tilldelas 2018 års Stora silvermedaljen:

Laura Fratiglioni, professor, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI

Laura Fratiglioni är en av de ledande internationella forskarna inom åldrandets epidemiologi. Hon tilldelas medaljen för sina enastående bidrag rörande vetenskap, doktorandutbildning och ledarskap samt innovation vid KI. Med både klinisk och vetenskaplig bakgrund är Laura Fratiglioni en efterfrågad expert inom åldrande och hon har bidragit starkt till KI:s internationella profil inom området. Hennes arbete har medfört att epidemiologiska metoder används i forskning om åldrande och hon är mycket mån om att nå ut till allmänheten med sin forskning.

Bertil Fredholm, professor emeritus, institutionen för fysiologi och farmakologi, KI

Bertil Fredholm, professor emeritus.Bertil Fredholm belönas för sina framstående bidrag till forskning och doktorandutbildning inom farmakologi. Bertil Fredholm är en av Karolinska Institutets internationellt mest uppmärksammade forskare. Hans insatser rör molekylen adenosin och dess receptorer, och han var en av de första som beskrev hur koffein påverkar kroppen. Bertil Fredholm har varit medlem i Nobelkommittén i 18 år, varav två år som ordförande. Han har ägnat mycket tid åt undervisning och varit en uppskattad lärare vid både grund- och forskarutbildningen.

Håkan Eriksson, professor emeritus, institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI

Håkan Eriksson mottar medaljen för sina synnerligen stora insatser för KI och svensk medicinsk forskning. Utmärkande för Håkan Eriksson är en stark och innovativ forskarbana inom reproduktionsbiologi, men även omfattande insatser för KI och svensk forskningspolitik. Under 15 år var han studierektor vid Institutionen för medicinsk kemi och drivande i att stärka utbildningens kliniska anknytning. Han spelade även en avgörande roll för KI:s stora förändringsarbete under 1990-talet, vilket resulterade i förbättrade arbetsprocesser och därmed högre kvalitet i forskning, utbildning och samverkan inom hela KI.

Medaljerna delas ut vid installationshögtiden i Aula Medica i oktober.