Publicerad: 2014-02-07 16:55 | Uppdaterad: 2014-02-07 16:55

Stora Silvermedaljen 2013 vid Karolinska Institutet går till Bengt Winblad

Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet har genom sitt engagemang, generositet, passion, visionära och enträgna arbete inom äldreforskning kommit att bli svensk representant i dessa frågor i internationella sammanhang. Han har inte bara etablerat en forskargrupp vid KI, han har grundat ett ”Winbladland” med flera centrumbildningar, en regional klinik, ett laboratorium och ett unikt forskarnätverk. Hans forskargärning är mycket omfattande och har bidragit till flera upptäckter som varit fundamentala för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom, men också kring organisationen av patientens omvårdnad. Han har varit medlem i Nobelförsamlingen och är hedersprofessor vid flera universitet, bland annat i Kina.

Om Stora Silvermedaljen

Medaljen tilldelas person som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet. Stora silvermedaljen delas ut till extern mottagare i första hand men i speciella fall även till intern mottagare.