Publicerad: 2010-05-24 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Stora hälsoskillnader i Stockholms län

Det finns betydande skillnader när det gäller livsvillkor, levnadsvanor och hälsa mellan boende i olika kommuner och stadsdelar i Stockholmsregionen. Även kön och utbildningsnivå påverkar förutsättningarna för en god hälsa. Det visar en ny rapport från Karolinska Institutets folkhälsoakademi.

Omslag till rapporten Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län - öppna jämförelser 2010

Rapporten "Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län - öppna jämförelser 2010" belyser människors livsvillkor, levnadsvanor och hälsa områdesvis i 39 stadsdelar och kommuner i Stockholms län. Vidare särredovisas samlade data från de 16 socialt och ekonomiskt mest utsatta stadsdelarna i länet, som ingick i den så kallade Storstadssatsningen 1999-2004.

Rapporten visar bland annat att personer med lång utbildning har bättre hälsa än personer med kort utbildning. Även förutsättningarna för hälsa, det vill säga livsvillkor och levnadsvanor, är bättre för personer med lång utbildning. Generellt ligger Storstadssatsningens områden och vissa stadsdelar sämre till än andra områden i de flesta avseenden. Till exempel är andelen barn som bor i hushåll med låg inkomststandard eller socialbidrag tre gånger högre i Storstadssatsningens områden än länsgenomsnittet 12 procent.

Rapporten har tagits fram av Karolinska Institutets folkhälsoakademi på uppdrag av Stockholms läns landsting. Den är en lokal uppföljning och fördjupning av den nationella rapporten "Öppna jämförelser folkhälsa 2009" som Sveriges Kommuner och Landsting hösten 2009 presenterade i samarbete med Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen.

Rapport

Bo Burström, Tomas Hemmingsson, Kristina Burström, Diana Corman, Ahmed Farah, Annika Gustavsson, Janne Jensen, Sun Sun, Petra Sundlöf.

Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Stockholms län - öppna jämförelser 2010

För frågor, kontakta: