Publicerad: 2009-05-06 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Stor variation av D-vitaminhalt under året

[PRESSMEDDELANDE 2009-05-06] En studie från Karolinska Institutet visar att D-vitaminhalten i blodet hos äldre kvinnor kan variera med i snitt 40 procent mellan vinter- och sommarhalvår på våra nordliga breddgrader. Genom att ta vara på solen under sommaren kan nivåerna höjas och ligga till grund för god D-vitamin status även under vintern.

D-vitamin är viktigt bland annat för kroppens benbildning och bildas främst i huden när denna exponeras för UV-strålar från solen. Under årets mörka halva är D-vitaminbrist vanligt på nordliga breddgrader, men det är oklart varför vissa drabbas mer än andra och hur vitaminnivåerna förändras över året.

I den aktuella studien deltog 100 slumpvis utvalda kvinnor från Uppsala i ålderspannet 61-83. De lämnade blodprov både under vintern och sommaren och svarade på detaljerade frågeformulär om matvanor, kosttillskott och hur de vistas i solen.

Resultaten visar att den genomsnittliga D-vitaminhalten i blodet ökade med nära 40 procent från vintern till sommaren. Under vintertiden hade nästan var femte kvinna i studien D-vitaminbrist men under sommaren sjönk siffran till endast 2 procent. Om man utgår från studiens medelnivåer på vintern så kunde deltagarna som föredrog sol framför skugga, var normalviktiga och hade en icke-känslig hudtyp höja sina D-vitaminnivåer med så mycket som 70-75 procent under sommaren.

Enligt forskarna bakom studien indikerar resultaten att den tid man spenderar i solen under sommaren är betydelsefull för D-vitaminhalten under vintern.

- Det går inte att spara D-vitamin i kroppen hur länge som helst, men om man vistas i solen lagom mycket under sommarhalvåret kan man hålla sin D-vitaminnivå uppe under vinterhalvåret med exempelvis fet fisk eller kosttillskott, säger Ann Burgaz, som lett arbetet med studien vid Institutet för miljömedicin (IMM).

För äldre kvinnor som löper större risk för att drabbas av sjukdomar som kan vara kopplade till D-vitaminbrist, så som benskörhet, högt blodtryck, cancer, MS och diabetes, är det extra viktigt att få en daglig dos sol under sommaren.

Enligt Ann Burgaz finns det egentligen ingen motsättning mellan hudcancerrisken och en god D-vitaminstatus. Det räcker med en mycket kort stund i solen varje dag för att höja D-vitaminnivåerna.

- Tio, femton minuter per dag med ansikte och händer i solen är fullt tillräckligt. Man får absolut inte bränna sig, det är viktigt att understryka, säger hon.

Publikation:

Ann Burgaz, Agneta Åkesson, Karl Michaëlsson & Alicja Wolk

25-hydroxyvitamin D accumulation during summer in elderly women at latitude 60° N

Journal of Internal Medicine, accepted article online, 27 april 2009. DOI: 10.1111/j.1365-2796.2009.02125.x

För ytterligare frågor, kontakta: