Publicerad: 2021-12-15 17:41 | Uppdaterad: 2021-12-21 13:06

Stor utdelning till MedS i höstens anslagsrond

Forskningslaboratorium.
Foto: GettyImages

Höstens stora utdelning av externa forskningsanslag, tjänster och forskarmånader från de större forskningsråden och fonderna innebär att många av våra forskare på institutionen för medicin Solna kan fortsätta med sin viktiga forskning och andra påbörja nya projekt.

Medlen kommer från Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Hjärt-Lungfonden, och Cancerfonden och täcker in ett brett fält av klinisk och basal medicinsk forskning.

Forskningsprojekten på MedS som har beviljats bidrag:

Vetenskapsrådet (Medicin och Hälsa, ERA PerMed, Utvecklingsforskning och Forskning inom primärvården):                            

Adnane Achour: Strukturella och dynamiska grund för utökad T cell receptor igenkänning. 3 600 000 kronor.

Johan Askling: Individcentrerad vård vid reumatoid artrit via nya analyser av biomarkörer och stora datamängder från de skandinaviska länderna, och genom utveckling och implementering av kliniska beslutsstöd. 3 410 300 kronor.

Kristina Broliden: Identifiering av molekylära mekanismer för känslighet mot mukosala virusinfektioner. 3 600 000 kronor.

Kristina Broliden: Identifiering av molekylära signaler i genitalslemhinnan hos kvinnor som avgör känslighet för sexuellt överförbara infektioner. 4 451 370 kronor.

Helena Erlandsson Harris: Inflammation, destruktion, smärta och neuroinflammation vid juvenil artrit, med ett särskilt fokus på alarminet HMGB1. 4 800 000 kronor.

Alexander Espinosa: En ny humaniserad musmodell för att kartlägga IL8:s roll i cancer och immunterapi: 4 800 000 kronor.

Thomas Frisell: Utvärdering av godkända och off label-behandlingar för multipel skleros i klinisk praxis – steg mot skräddarsydd behandling. 5 200 000 kronor.

Anna Färnert: Hur blir och förblir man immun mot malaria. 4 800 000 kronor.

Anna Färnert: Malaria immunity: studies of the immune response against variable parasite antigens. 4 499 000 kronor

Kristina Gemzell Danielsson: Fertilitet och fertilitetsreglering – studier av human embryo implantation och utveckling av säkra preventiv- och abortmetoder. 7 200 000 kronor

Leonard Girnita: Ny strategi för personlig cancerbehandling: Reda ut icke-kanonisk signalering at receptortyrosinkinas / G-proteinkopplade receptorer gränssnitt. 4 800 000 kronor.

Sten Grillner: Fortsatt undersökning av de neuronala nätverk som styr motoriken - mekanismer för selektion av beteende. 6 000 000 kronor.

Marc Guitart-Masip: Kartläggning av de neurala och beräknande spåren av kontrollbrist och deras relevans för depression. 2 400 000 kronor.

Hannes Hagström: Förbättrad diagnostik och prognostisering vid leversjukdom. 5 550 000 kronor.

Taras Kreslavskiy: Kartläggning av dynamiken i minnes B-cell- och plasmacellsdifferentiering. 5 200 000 kronor.

Pontus Naucler: Datadriven precisionsmedicin för ökad patientsäkerhet. 2 400 000 kronor.

Ola Nilsson: Oklara tillväxt och skelettsjukdomar hos barn – från klinik till molekylära mekanismer. 2 400 000 kronor.

Björn Pasternak: Nya positiva effekter av läkemedel mot diabetes: storskalig analys av registerdata från Sverige, Danmark och Norge. 3 600 000 kronor.

Ylva Trolle Lagerros: Patientens val av primärvård - fysiskt eller digitalt möte. 2 400 000 kronor.

Christopher Sundling: Utvärdering av nya diagnostiska tester för detektion av progression från latent till aktiv tuberkulos. 4 439 000 kronor.

Eduardo Villablanca: Bestämning av den cellulära och molekylära arkitekturen av tarmregeneration efter akut inflammation. 5 200 000 kronor.

Marie Wahren-Herlenius: Molekylär patogenes vid kongenitalt hjärtblock. 9 800 000 kronor.

Fredrik Wermeling: Studier av neutrofila granulocyter vid autoimmun ledinflammation. 5 200 000 kronor.

Vinnova:

Per-Johan Jakobsson: Prevention och tidig terapi av RA med hjälp precisionsmedicin: Förberedelser för expansion. 19 975 000 kronor.

Forte:

Laura Pazzagli: Undersökning av socioekonomiska faktorers betydelse för användning av antidiabetiska läkemedel och långsiktiga konsekvenser av typ 2-diabetes med hjälp av nya metoder för kausal-inferens. 5 985 000 kronor.

Hjärt-lungfonden:

Magnus Sköld: Pulmonary fibrosis: Clinical and translational studies. 500 000 kronor.

Linda Mellbin: Diabetes Mellitus, nedsatt glukostolerans och kranskärlssjukdom - förekomst, prognos och behandling. 2 100 000 kronor.

Gunnar Nilsson: Deciphering phenotypical and functional human lung mast cell heterogeneity and its impact in asthma. 1 800 000 kronor.

Marie Wahren-Herlenius: Clinical and molecular pathogenesis of Kawasaki disease. 5 100 000 kronor.

Lars Maegdefessel: Exploring the regulatory role of long non-coding RNAs in vascular diseases. 2 580 000 kronor.

Bruna Gigante: Endotypes: a novel approach to atherothrombotic cardiovascular disease phenotyping. 1 200 000 kronor.

Anton Gisterå: Immunstyrning av ateroskleros och kolesterolomsättning. 1 476 000 kronor.

Elga Bandeira: PATHOPHYSIOLOGICAL ROLES OF EXOSOMES IN SARCOIDOSIS. 216 000 kronor.

Anne Wang: Aortastenos hos individer med diabetes. 480 000 kronor.

Andreas Roos: Prognos vid förändring av stabila troponiner över tid hos patienter utan hjärtinfarkt. 330 000 kronor.

Hanna Sandelowsky: Stockholm Chronic Obstructive Lung Disease Inflammation Cohort (SCOPIC). 880 000 kronor.

John Pernow: The role of the red blood cell as mediator and therapeutic target in myocardial infarction. 600 000 kronor

Judith Bruchfeld: Nya diagnostiska och farmakologiska strategier för individualiserad behandling av multiresistent tuberkulos. 880 000 kronor.

Linda Mellbin: Dysglycaemia and Cardiovascular Disease. Aspects on detection, prognosis and management. 330 000 kronor.

Peder Olofsson: Molekylära mekanismer för neuronal reglering av blodkärlsinflammation och ateroskleros. 600 000 kronor.

Magnus Bäck: Valve, ventricle and vessels – an integrative approach to unravel cardiovascular consequences of physical inactivity and obesity. 660 000 kronor.

Stephen Malin: Characterising and targeting the immune response to atherogenic dyslipidemia. 2 952 000 kronor.

Peder Olofsson: Molekylära mekanismer för neuronal reglering av blodkärlsinflammation och ateroskleros. 2 952 000 kronor.

Cancerfonden:

Adnane Achour: Structural and dynamic basis underlying enhanced CD8 T cell activation in cancer and viral infection. 3 750 000 kronor.

Ann-Sofie Backman: Mesalamine for Colorectal Cancer Prevention Program in Lynch syndrome MesaCAPP. 750 000 kronor.

Rolf Hultcranz: SCREESCO, en nationell tarmcancerscreeningstudie. 2 000 000 kronor.

Karin Loré: SARS-CoV-2 vaccination in highly immunocompromised recipients of CAR T cell therapy and allogeneic stem cell transplantation. 1 600 000 kronor.

Magdalena Paolino: A new ubiquitin-related gene in colorectal cancer: preclinical studies to test the effects of its inhibition in tumor growth and metastasis. 2 400 000 kronor.