Publicerad: 2022-12-05 11:49 | Uppdaterad: 2022-12-05 11:49

Stor utdelning till MedS i anslagsronden hösten 2022

Forskningslaboratorium.
Foto: GettyImages

Höstens stora utdelning av externa forskningsanslag från de större forskningsråden och fonderna innebär att många av våra forskare på institutionen för medicin Solna (MedS) kan fortsätta med sin viktiga forskning och andra påbörja nya projekt.

Medlen kommer bland annat från Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, och Cancerfonden och täcker in ett brett fält av klinisk och basal medicinsk forskning.

Forskningsprojekten på MedS som har beviljats bidrag:

Vetenskapsrådet (Medicin och Hälsa):                            

Elizabeth Arkema: Proteogenomics att identifiera sarkoidos biomarkörer och endotyper. 2 400 000.  

Kristina Broliden: Genital candidainfektion som en riskfaktor för HIV infektion - identifiering av molekylära mekanismer. 3 000 000.

Judith Catherine Bruchfeld: Post-akut Covid-19 syndrom: karaktärisering och immunologiska/genetiska mekanismer. 3 000 000.

Joakim Dahlin: Kartläggning av basofil- och mastcellsutvecklingen vid normal och aberrant hematopoes. 4 800 000.

Susanne Gabrielsson: Extracellulära vesiklar för att utveckla diagnostiska tester och nya precisa behandlingsmetoder för cancer och lungsjukdomar. 2 400 000.

Johan Grunewald: Kartläggning av etiologin vid sarkoidos kan förhindra sjukdomsutveckling med kronisk inflammation och fibros. 4 800 000.

Vivianne Malmström: Autoreaktiva B och T-celler i reumatisk sjukdom - immunologisk uppföljning och intervention. 3 000 000.

Onur Parlak: Epidermal bioelektronik för infektionsövervakning i mänskliga hudsår. 6 000 000.

Roham Parsa: Utvecklingen och funktionen av effektor och minne CD4 T-celler under infektion. 6 000 000.

Bahira Shahim: Kartläggning av nya mekanismer vid mitralisklaffsjukdom med fokus på dess roll vid hjärtarytmier och plötsligt hjärtdöd. 6 000 000.

Cecilia Söderberg-Naucler: Studier av immunometabolism för identifiering av nya behandlingsmöjligheter för kroniska inflammatoriska sjukdomar. 2 400 000.

Elisabet Svenungsson: SLE består av flera undergrupper, - ett nytt sätt att förstå patogenesen och förbättra behandlingen. 2 400 000.

Totalt:  46 200 000 kronor.

Hjärt-lungfonden:

Aleksandra Antovic: Increased risk for thrombotic complications in patients with rheumatic diseases - from register data to individual patient and biomarkers. 1 200 000.

Hildur Arnardottir: Resolution of Cardiovascular Inflammation as a Novel Immune-Directed Therapeutic Approach for Atherosclerosis: 400 000.

Johan Askling: Cardiovascular disease in chronic inflammatory arthritis. 3 000 000.

Judith Bruchfeld: Post-akut Covid-19 syndrom: djupgående karaktärisering och immunologiska/genetiska mekanismer. 1 000 000.

Ewa Ehrenborg: The interplay between lipid handling, inflammation and autophagy: Implications for cardiovascular disease and life expectancy. 2 400 000.

Artur Fedorowski: Long-term cardiovascular consequences of COVID-19: postural orthostatic tachycardia syndrome and other forms of cardiovascular dysautonomia: 1 800 000.

Johan Grunewald: Understanding the aetiology of sarcoidosis to prevent chronic inflammation and fibrosis Kartläggning av etiologin vid sarkoidos kan förhindra sjukdomsutveckling med kronisk inflammation och fibros. 4 500 000.

Gunilla Källenius: Tolerance to mycobacterial glycolipids: mechanisms and consequences. 1 000 000.

Lars H Lund: Ghrelin agonists as a novel treatment for heart failure – clinical and experimental studies of systolic and diastolic function. 3 600 000.

Ingrid Lundberg: The lung as a site for break of tolerance and initiation of anti-Jo1 positive interstitial lung disease. 3 000 000.

John Pernow: Betydelsen av erytrocyten för utveckling av hjärtkärlsjukdom. 5 700 000.

Andreas Roos: Högkänsligt troponin vid njurskada: Diagnostisk och prognostisk betydelse. 672 000.

Gianluigi Savarese: Registry-based research for implementing use of treatments and trial design in heart failure. 1 800 000.

Bahira Shahim: Characterizing novel mechanisms in mitral valve disease with focus on its role in causing cardiac arrhythmias and sudden cardiac death. 1 800 000.

Magnus Sköld: Pulmonary fibrosis: Clinical and translational studies. 2 500 000.

Anna Smed-Sörensen: Immunological studies of the respiratory system during pulmonary sarcoidosis and COVID-19 to understand what dictates disease severity. 3 000 000.

Marcus Ståhlberg: Mechanistic studies of dyssynchrony and resynchronization to identify novel molecular targets for pharmacological therapies and biological biomarkers in heart failure. 800 000.

Christopher Sundling: Novel methods to identify tuberculosis disease progression. 1 800 000.

Marie Wahren-Herlenius: En nationell biobank för kongenitala hjärtsjukdomar (SNAB-CHD). 4 800 000.

Totalt: 44 772 000 kronor.

Cancerfonden:

Johan Askling: How do chronic inflammation, its therapeutic immune-modulation, and autoimmunity impact cancer incidence and survival? 4 500 000.

Ann-Sofie Backman: MESALAMINE FOR COLORECTAL CANCER PREVENTION PROGRAM IN LYNCH SYNDROME-a multicenter, multinational, randomized, 2- arm, double-blind, phase II clinical study with Mesalamine(5-ASA) or placebo in LS carriers. 2 400 000.

Joakim Dahlin: Single-cell multi-omics analysis charts the hematopoietic landscapes of systemic mastocytosis and chronic myeloid leukemia. 3 000 000.

Sandra Eloranta: Survivorship after aggressive lymphoma in the era of intensive immunochemotherapy. 3 000 000.

Susanne Gabrielsson: Optimizing extracellular vesicles for immunotherapy and exploring them as therapeutic targets and biomarkers in cancer progression. 3 750 000.

Marie Holmqvist: Genetics of cancer in systemic sclerosis. 2 400 000.

Per-Johan Jacobsson: Stromal-cancer cell interplay and immunomodulatory functions of prostaglandin E2 in the tumor microenvironment, a novel target for therapeutic intervention. 2 400 000.

Eduardo Villablanca: Functional characterization of mechanisms promoting intestinal regeneration but tumorigenesis. 3 000 000.

Stephanie Bonn: Sambandet mellan levnadsvanor och risken för njurcancer – Ett epidemiologiskt forskningsprogram. 3 år tjänst.

Totalt: 24 450 000 kronor.