Publicerad: 2014-02-17 17:15 | Uppdaterad: 2014-06-03 10:34

Stor satsning på Hantavirus projekt

Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid MedH, får 26 miljoner från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) till ett forskningsprojekt om hantavirus.

-Vi hoppas nu få bättre kunskap om hantavirusorsakade sjukdomar, och finna bättre behandlingsmöjligheter mot de svåraste formerna, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid institutionen för medicin, Huddinge och dekanus för forskning Karolinska Institutet.

Hantavirus sprids av gnagare och från dessa till människor, och har en dödlighet på upp till 50 procent i vissa delar av världen. Framför allt de former som dominerar i Nord- och Sydamerika.

Ett av de senare och mer uppmärksammade utbrotten var i nationalparken Yosemite i Kalifornien USA i september förra året.

Idag finns det ingen specifik behandling för de svårast sjuka patienterna. Men Hans-Gustaf Ljungren och hans medarbetare Jonas Klinngström, Shawon Gupta och Niklas Björkström har gjort upptäckter som kan leda till ett sätt att dämpa sjukdomen i dess allvarligaste form.

-Vi har nu funnit att, mycket oväntat, sjukdomen bär likheter med en helt annan sjukdomsgrupp, så kallade familjära hemofagocyterande lymfohistiocytoser. Vid dessa kan inte immunförsvaret eliminera virusinfekterade celler, vilket leder till en mycket kraftig aktivering av immunförsvaret och en mycket kraftig inflammatorisk reaktion. Det spännande med detta är att det finns strategier att dämpa sjukdom i de senare fallet. Det är dessa strategier, baserande på användandet av cytostatika och immunsupprimernade behandling, som vi nu vill undersöka om vi kan använda vid de allra svåraste fallen av hantavirusinfektion.

Hantavirusprojektet kommer drivas på MedH

SSF beslöt i juni att ge Hans-Gustaf Ljunggren och åtta andra sökande stödet inom programmet "Infektionsbiologi". Totalt fick nio sökande i Sverige dela på 225 miljoner kronor.

Anslaget, som Hans-Gustaf Ljunggren fått, går till forskningsprojektet "Behandlingsstrategi för svår human hantavirus infektion". Ett projekt som kommer att drivas vid Institutionen för medicin, Huddinge.

-Det betyder att vi för en lång period framåt, minst fem år, säkrar och kan vidareutveckla hela vår verksamhet inom aktuellt forskningsområde. Jag kan behålla alla våra riktigt duktiga medarbetare som jobbar inom projektet, och få möjlighet att utveckla det vidare, säger han.

Ett stort samarbetsprojekt

Syftet med SSF anslaget är att skapa samarbete mellan två-fyra forskargrupper. Flera forskare är involverade i Hans-Gustaf Ljunggrens projekt.

På Institutionen för medicin i Huddinge kommer Niklas Björkström, vid CIM, att driva immunologiska studier ihop med doktoranden Kim Blom. Och Jonas Klingström ihop med Shawon Gupta kommer att driva biokemiska och cellbiologiska studier vid CIM och Smittskyddsinstitutet.

Därutöver kommer Clas Ahlm, professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet, stå för insamling av patientmaterial från svenska patienter, och Jan-Inge Henter, KBH, Solna, för behandlingsstrategier.

Pengarna fördelas under fem år med start, tidigast 1 juli 2013. Men Hans-Gustaf Ljunggren tror att projektet kan fortsätta längre än så.

-Forskningsprojekt brukar inte ta slut, säger han.