Publicerad: 2008-04-15 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Stor satsning på forskning kring kärlsjukdom

Professor Göran K Hansson och professor Anders Hamsten vid Karolinska Institutet får 15 miljoner kronor för forskning som kan leda till att färre insjuknar i hjärtinfarkt och stroke.

Forskarna får fem miljoner om året i tre år av Hjärt-Lungfonden för forskning kring kärlinflammation och åderförfettning. Det är Hjärt-Lungfondens största enskilda forskningssatsning någonsin.

Forskarna hoppas bland annat kunna förutspå vem som riskerar att drabbas. Inom några år hoppas de även få fram förebyggande behandling, bland annat ett vaccin som kan stoppa åderförfettning. Målet är också att hitta nya behandlingar för dem som har konstaterad kärlsjukdom.