Publicerad: 2015-05-13 08:00 | Uppdaterad: 2015-09-08 17:25

Stor privat donation finansierar ny professur på Karolinska Institutet

Karolinska Institutet inrättar helt ny professur med inriktning mot innovation och entreprenörskap. Den finansieras av ett amerikanskt par som har byggt en förmögenhet på att framgångsrikt förena rollerna som läkare, forskare och företagsledare – samtidigt som miljoner människor har fått bättre syn och lindring i värkande leder.

Dr. Janet L. Denlinger, professor Endre A. Balazs och Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten signerar gåvoavtalet. Foto: Gustav Mårtensson

– Den här professuren rör en central uppgift för ett medicinskt universitet. Vi ska bidra till att medicinska upptäckter utvecklas vidare till innovationer och kommersiella produkter som gör nytta. Det handlar om att samverka med det omgivande samhället, som är vår tredje uppgift vid sidan om utbildning och forskning, sade Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten vid den ceremoni som hölls då gåvoavtalet signerades.

Professuren kommer att utlysas och vara öppen att sökas för alla, men när den tillsätts och vilka kvalifikationer som ska efterfrågas är ännu inte klart.

– Vi vill i internationell konkurrens rekrytera den som är bäst lämpad för uppgiften. Om det blir en forskare från akademin eller en forskarutbildad innovatör eller företagsledare från life science-området eller någon med en helt annan profil får vi se, sade Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.

Det är professor Endre A. Balazs, kallad Bandi, och hans fru, doktor Janet L. Denlinger som donerar 4 miljoner dollar, eller nära 35 miljoner kronor, till den nya professuren. De var båda närvarade vid en ceremoni på Karolinska Institutet när gåvoavtalen signerades.

– Bandi känner sig hemma här på Karolinska. Vi gör den här donationen för att andra ska inspireras att verka i den anda som Bandi har gjort och fortfarande gör, sade Janet L. Denlinger.

Professor Endre A. Balazs. Foto: Gustav MårtenssonEndre A. Balazs är i dag 95 år gammal. Han har sedan 20-årsåldern forskat på polysackarider, främst hyaluronsyra, i dag kallat hyaluronan. Ämnet upptäcktes 1934 i ögats glaskropp, men det finns på flera ställen i kroppen, exempelvis i bindväv, ledvätska, hud, hornhinna och navelsträng. På 1940‑talet lyckades Endre A. Balazs utvinna ämnet i stora volymer ur tuppkammar. Under flera decennier forskade han på molekylen, bland annat som gästforskare vid Karolinska Institutet och vid ett nystartat forskningsinstitut i Boston, Boston Medical Research Institute, och vid The Eye Institute i Columbia University.

Parallellt med den akademiska karriären startade han i slutet av 1960-talet ett eget bolag, Biomatrix, där produkten Healon togs fram. Endre A. Balazs var övertygad om att den hade potential för att behandla utslitna leder, men den var ännu inte lanserad på marknaden. Det gjordes i stället av läkemedelsbolaget Pharmacia, som på 1970-talet köpte licensrätten till Healon. Men de kliniska prövningarna gav inte önskat resultat och det var svårt att få produkten godkänd som ett läkemedel för sjuka leder. I stället nådde den marknaden som en medicinteknisk produkt – och den geléartade vätskan som hindrar ögat från att kollapsa under operation har revolutionerat ögonkirurgin. Med den har gråstarrsoperationer blivit enkla och närmast komplikationsfria ingrepp och i dag har flera hundra miljoner människor fått förbättrad syn efter att ha sluppit sina grumliga linser. Royaltyintäkterna från Healon gjorde Endre A. Balazs till en förmögen man.

Själv var han dock fortsatt övertygad om att hyaluronan hade betydelse även vid ledsjukdomar. Han ville få fram en sådan produkt och när Pharmacia inte gick vidare i den riktningen startade han ett nytt bolag under tidigt 1980-tal, Biomatrix. Där forskade han vidare och lanserade läkemedlet Synvisc, som används vid artros. Bolaget utvecklade också en skönhetsprodukt, Hylaform, som är en så kallad filler som tar bort rynkor. Det hela gav stora intäkter i Biomatrix, som i början av 2000-talet såldes till läkemedelsbolaget Genzyme för över 700 miljoner dollar.

– Det visar att Endre A. Balazs axlar alla rollerna. Han är forskare, som vill göra nya upptäckter, och innovatör, som vill få fram nya produkter, och entreprenör, som kan starta och utveckla ett framgångsrikt företag. Han behärskar hela kedjan. Han skrev också ett väl balanserat avtal med Pharmacia, där han behöll möjligheten att forska vidare om leder, sade Börje Svensson, tidigare adjungerad professor i företagsekonomi vid SLU och vice rektor vid Linköpings universitet.

Börje Svensson var som produktchef på Pharmacia inblandad i arbetet med att ta Healon till marknaden. Han har precis gett ut en bok om historien kring Endre A. Balazs och hyaluronan, The Magic Molecule. Hans förhoppning är att boken ska fungera som lärobok och inspiration för den som vill förstå kopplingen mellan forskning och entreprenörskap. Boken finns gratis tillgänglig på nätet för alla som vill ta del av historien om hur tuppkammarna blev försäljningssuccéer, men den går också att köpa i tryckt form. Författaren har under skrivandet haft fri tillgång till Endre A. Balazs privata arkiv, som bland annat innehåller brevväxlingar.

Endre A. Balazs och Eva Klein. Foto: Gustav MårtenssonUnder signeringsceremonin då donationen formaliserades närvarade flera nära vänner till Janet L. Denlinger och Endre A. Balazs, bland annat Eva och Georg Klein, båda professorer vid Karolinska Institutet. Eva Klein berättade att hon lärde känna Endre A. Balazs redan då han som tjugoåring forskade i ett laboratorium i Budapest i Ungern, där hon som judinna gömde sig för att skydda sig från förintelsen.

– Ingen visste om att vi var där, förutom Bandi. Det var till honom vi vände oss i nödlägen när vi behövde hjälp i vårt gömställe. Vi litade fullständigt på honom. Han är en stor humanist som inte har glömt att han är läkare i botten, sade Eva Klein.

Den som vill läsa The Magic Molecule kan ladda ned den gratis här

I tryckt form kan den beställas från boerje.svensson@gmail.com

Text: Annika Lund

Läs ett pressmeddelande om donationen