Publicerad: 2009-01-26 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Stor kartläggning av miljögifters hälsopåverkan

Kan miljögifter öka risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och andra stora folksjukdomar? Den frågan ska forskare vid Karolinska Institutet, Uppsala Universitet och Örebro universitet söka svar på genom en kartläggning av hormonstörande miljögifters hälsoeffekter.

Kartläggningen omfattar drygt 1000 individer i Uppsala som vid 70 års ålder genomgick en hälsokontroll med avseende på framförallt hjärt-kärlsjukdomar. Forskare från de tre universiteten har nu inlett mätningar av miljögifter i blodprover från detta tillfälle, samtidigt genomförs en återundersökning av de nu 75-åriga individernas hälsa.

Det insamlade materialet ska användas för att studera hur miljögifter påverkar utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom, men också av diabetes, övervikt, lungfunktion, demens och benskörhet.

- Undersökningen blir den hittills största i världen som studerar kopplingen mellan hormonstörande långlivade organiska miljögifter och våra vanliga folksjukdomar, säger docent Monica Lind, en av forskarna bakom studien.

Tidigare studier har visat att hormonstörande långlivade organiska miljögifter kan vara inblandade i uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och övervikt, men dessa bygger på små material eller på en population som varit exponerad för mycket höga nivåer av organiska miljögifter, till exempel genom olyckor.

Forskningssamarbetet sker mellan institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet (professor Lars Lind), Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet (docent Monica Lind) och Örebro universitet (professor Gunilla Lindström och professor Bert van Bavel). Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (VR) och FORMAS.

För mer information, kontakta: