Publicerad: 2009-06-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Stor hälsosatsning ska ge Sverige friskare hjärtan

[PRESSMEDDELANDE 2009-04-08] Nu görs en av de största hälsosatsningarna någonsin för att rädda svenska hjärtan. Karolinska Institutet och Hjärt-Lungfonden lanserar i dag en unik nätsajt med de senaste rönen kring vad som kan förhindra att hjärtat blir sjukt. Målet är att nå en halv miljon patienter redan första året.

I dag lanseras Sundkurs, ett webbaserat utbildningsprogram om livsstil som kan förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Det vänder sig både till sjukvården och till allmänheten och är en unik satsning för hjärthälsan. Förhoppningen är att via föreläsningar och information på webbplatsen nå minst 5 000 personer inom vården under det närmaste året och genom dem minst en halv miljon patienter runt om i landet.

Mai-Lis Hellenius
Mai-Lis Hellénius.Foto: Ulf Sirborn

- Det är första gången vetenskapligt baserade råd samlas på det här sättet och täcker in allt från vår kost till motion, rökning och stress. Det är oerhört efterfrågat i vården och kan på sikt betyda mycket för svenska folkets hjärthälsa, säger Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet.

Sundkurs innehåller råd om livsstil som både kan förebygga hjärt-kärlsjukdom och förbättra prognosen för dem som redan har drabbats av sjukdom. Materialet bygger på de senaste vetenskapliga rönen och uppdateras kontinuerligt. Det ska nu spridas till vårdpersonal över hela Sverige.

Även allmänheten kan ta del av råden direkt på nätet. Målet är en höjd kunskapsnivå hos svenska folket.

- Ett av Hjärt-Lungfondens mål är att halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt och rädda 5 000 liv om året. Vi ser det här som en av vägarna att nå det målet och att ta ett ansvar som samhället hittills inte riktigt har tagit, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Sundkurs är framtaget av professor Mai-Lis Hellénius vid Karolinska Institutet, i samverkan med Karolinska Institutet Education, och finansierat av Hjärt-Lungfonden.

Sjukvårdspersonal kan få tillgång till det omfattande utbildningsmaterialet genom att kontakta projektledaren Jan Pettersson på Karolinska Institutet Education:

Tel: 08-524 838 90 eller 070-225 67 15

Allmänheten kan använda ett mer kortfattat program gratis.

För mer information, kontakta: