Publicerad: 2017-10-19 17:29 | Uppdaterad: 2017-10-20 14:47

Stor framgång för KI i VR:s nationella infrastruktursatsning

Karolinska Institutets ansökningar till Vetenskapsrådet (VR) för nationella satsningar på forskningsinfrastruktur blev en framgång. Två av tre ansökningar där KI stod som huvudsökande beviljades, liksom sju av åtta ansökningar där KI var medsökande.

I slutet av september presenterades resultaten av ansökningarna till VR:s långsiktiga satsningar på svensk forskningsinfrastruktur. Totalt har rådet beslutat om finansiering om cirka fyra miljarder kronor under uppemot åtta år. Den nationella satsningen görs på anläggningar, utrustning och databaser av hög kvalitet, vilket är av avgörande betydelse för utveckling av forskning och innovationer.

Stefan Eriksson, KI:s vice-dekan i för forskningsinfrastruktur, är nöjd med utfallet:

– Det är jättefint att se hur våra ansökningar har gått hem hos Vetenskapsrådet. Två av våra tre ansökningar med KI som huvudansökande har beviljats samt sju av de åtta ansökningarna där vi medverkar som medsökande. Dessa infrastruktursatsningar är ju inte öppna varje år så det är ju viktigt att vi får utdelning när det sker, säger han.

De två beviljade infrastrukturer där KI står som huvudsökande är:

Nationell e-infrastruktur för forskning om åldrande (NEAR)

NEAR är ett samarbete mellan sex universitet: Karolinska Institutet, Blekinge Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, Jönköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. Huvudkontoret för NEAR kommer att placeras vid Aging Research Center (ARC) och verksamheten att ledas av Laura Fratiglioni, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Syftet med satsningen är att utveckla en teknisk plattform för att hantera och samordna högkvalitativa befolkningsbaserade databaser i Sverige, för att ge forskarna tillgång till information i dem och därmed skapa förutsättningar för framtida högkvalitativ forskning.

Nyhet om satsningen på ARC:s webbplats (engelska)

Svenska tvillingregistret (STR)

Tvillingregistret har haft sin hemvist på KI sedan 1959 och är nu en infrastruktur av nationellt intresse. Medlemmar i konsortiet utöver KI är Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Jönköpings universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet är. Patrik Magnusson, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet är chef för verksamheten. Anslaget från VR kommer att användas för att upprätthålla och utöka registret. Det ingår också en satsning på att ytterligare förbättra tillgängligheten till data och verka för att fler forskargrupper i Sverige kan få tillgång detta unika registermaterial. Som ett första steg kommer ett nationellt råd bildas med medlemmar från de universitet som ingår i konsortiet.

Nyhet om satsningen på STR:s webbplats