Publicerad: 2019-05-24 13:32 | Uppdaterad: 2019-05-24 14:01

Stor donation till KI sätter fokus på innovation och entreprenörskap

Dr. Janet L. Denlinger har beslutat att donera två miljoner USD (omkring 20 miljoner kronor) till KI för att genom olika aktiviteter synliggöra värdet av innovation och entreprenörskap inom det medicinska området. Detta till minne av hennes avlidne make Dr. Endre A. Balazs, som var en stor innovatör och entreprenör, och som genom forskning och vänskap med Georg och Eva Klein, vid den dåvarande institutionen för tumörbiologi, haft en anknytning till KI.

– Att uppmärksamma värdet av innovation och entreprenörskap ligger väl i linje med KI:s Strategi 2030. Inte minst vill jag betona värdet av nyttiggörandet av gjorda upptäckter vid KI, säger rektor Ole Petter Ottersen.
Rektor har utsett Professor Hans-Gustaf Ljunggren, tidigare dekan vid KI, som ansvarig Director för programmet. 

– I linje med donatorns önskemål kommer KI att initiera ett flertal olika aktiviteter inom området, säger Hans-Gustaf Ljunggren. Karolinska Institutet kommer med start år 2020, vartannat år dela ut ett internationellt pris, som förutom äran består av en penningsumma till en person som gjort särskilt stora insatser inom innovation och entreprenörskap inom det medicinska området.

Karolinska Institutet startar även upp ett ambassadörsprogram, där innovatörer och entreprenörer vid KI skall uppmärksammas och kunna hjälpa unga förmågor att komma vidare med sina upptäckter, samt ett program som möjliggör inbjudande av innovatörer och entreprenörer till KI för att sprida inspiration och kunskap, inte minst genom undervisningsinsatser. Ytterligare aktiviteter kan tillkomma.

Verksamheten kommer att byggas upp under det kommande året, och programmet kommer att löpa över 10 år med möjlighet till förlängning och ytterligare satsningar av donatorn.