Publicerad: 2015-06-01 11:33 | Uppdaterad: 2015-06-01 11:33

Stor del av Barncancerfondens satsning till KI-forskare

Nio av de 26 tjänsterna som finansieras av Barncancerfonden går till forskare vid Karolinska Institutet. Ytterligare sex KI-forskare får projektanslag.

Andreas Lennartsson, forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), får finansiering på heltid i sex år för en forskartjänst. En forskartjänst på halvtid, med finansiering i sex år, har tilldelats Gisela Barbany, docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK).

Barncancerfonden finansierar också tjänster på olika nivåer för Romina Croci vid BioNut, Johanna Dzieran vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), Nina Gustafsson Sheppard vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Anna Vilborg Hartwig som kommer att vara vid institutionen för onkologi-patologi, Sofia Henriksson vid MBB, Kirsi Jahnukainen vid institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) och Evelyn Susanto vid MTC.

Läs mer om alla beviljade tjänster på Barncancerfondens webbplats.