Publicerad: 2022-05-10 15:26 | Uppdaterad: 2022-05-10 15:26

Stölder i ANA Futura

Vi måste tyvärr meddela att vi återigen har haft stölder i ANA Futura. Den här gången är det institutionen för odontologi (Dentmed) på plan 6 som drabbats. Okänd/a person/er har tagit sig in på våningsplanet och stulit fyra datorer.

Styrgruppen vill därför uppmana all personal i ANA Futura att vara uppmärksamma på obehöriga personer i våra lokaler.

Tänk på följande viktiga åtgärder:

 • Lämna inga kontorsdörrar öppna om ingen är på rummet.
   
 • Bär ALLTID ditt KI-kort synligt. Om kort saknas har medarbetarna rätt att fråga vem du är.
   
 • Ha uppsikt bakom dig när du går in genom våra entréer. Om någon vill gå in med dig ska den visa sitt passerkort.
   
 • Släpp inte in någon som inte kan identifiera sig. Hänvisa personen till receptionen på plan 7, trapphus/hisshall B.
   
 • Alla externa besökare ska hänvisas till receptionen på plan 7, trapphus/hisshall B.
   
 • Använd inte de automatiska dörröppnarna i onödan.

Kontaktuppgifter till väktare

Telefonnummer till väktare: 08-524 860 60.