Publicerad: 2007-11-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Stöd till forskning om buller i arbetslivet

Två forskningsprojekt vid Karolinska Institutet får tillsammans drygt fyra miljoner kronor från AFA Försäkring. Projekten bedrivs inom ramen för det treåriga FoU-programmet "Buller i arbetslivet".

Hörselproblem hos musiker - inverkan av bullerkänslighet och andra faktorer

Professionella musiker utsätts för höga ljudnivåer som kan medföra risk för hörselskada efter en längre tids exponering. Tidigare studier har visat hörselförändringar redan efter 1 - 2 år hos unga musiker från Försvarets musikkår och Kungliga Musikhögskolan. Projektet ska kartlägga hörseln hos 150 musiker genom en enkät, hörselmätningar och att deltagarna skriver en ljudloggbok.

Bullerskador. Hörselepidemiologisk forskning med hjälp av befintliga databaser

Syftet med projektet är att få en överblick över andelen hörselskador inom olika yrken och branscher samt analysera sambandet mellan bullerexponering, andra faktorer och hörselskada. Bland annat ska man undersöka bullerskador hos Flygvapnets piloter samt hörseln hos de unga män och kvinnor som mönstrat under de senaste 30 åren med hjälp av Pliktverkets databas.