Publicerad: 2007-12-06 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Stöd till forskning kring lärares och sjuksköterskors hälsa

AFA Försäkring anslår 13,5 miljoner till fördjupade studier av sjuksköterske- och lärarstudenters hälsoutveckling och karriärvägar.

Sjuksköterskor och lärare tillhör de yrkesgrupper som är mest utsatta när det gäller långtidssjukskrivning på grund av psykisk ohälsa i Sverige. Petter Gustavsson, docent vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och hans forskargrupp har tidigare följt närmare 7 000 sjuksköterske- och lärarstudenter under två år för att kartlägga deras hälsoutveckling och karriärvägar i mötet med arbetslivet. Studierna, som finansierades av AFA försäkring, visade bland annat på en stor variation när det gäller studenternas uppfattning om sin egen kompetensnivå och den grad av yrkesförberedelse som de tycker sig ha fått.

Med det nya anslaget planerar nu samma forskare en fortsättning av projekten vilket innebär att man ska följa lärarna och sjuksköterskorna i ytterligare några år - lärare i tre år och sjuksköterskor i upp till fem år.

Forskarna kommer bland annat att studera omfattningen av utbränning under utbildningstiden och beskriva typiska utvecklingsförlopp samt även omfattningen av depression, nack- och ryggbesvär, eksem och nickelallergi hos lärarna och sjuksköterskorna.

Källa: AFA Försäkring