Publicerad: 2007-12-05 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Stöd till forskning i försäkringsmedicin

Professor Kristina Alexandersson tilldelas 12 miljoner från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Anslaget är ett programstöd som ska användas under sex år inom ett försäkringsmedicinskt forskningsprogram där frågor kring sjukfrånvaro, återgång i arbete och sjukskrivningspraxis studeras.

Professor Kristina Alexandersson är sektionschef vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (CNS), Sektionen för personskadeprevention.