Publicerad: 2024-04-13 19:16 | Uppdaterad: 2024-04-13 19:54

Stöd för nyblivna fäder ger resultat

Far som kastar barn i luften
Father throwing baby in the air Photo: Dominika Roseclay via Pexels

Denna kvalitativa studie syftade till att undersöka implementeringen av, och tillfredsställelsen med, ett telefonbaserat kamratstödsprogram för nyblivna pappor.

Fader med bebis
Father with baby Photo: N/A

Fäderna uppskattade de bekräftande berättelserna som deras kamrater delade med sig av, eftersom dessa berättelser fungerade som värdefulla exempel som de kunde anpassa och införliva i sina egna föräldraförhållningssätt. Föräldrakamraterna kände sig uppskattade och fungerade som förebilder för de nyblivna papporna och hjälpte dem att anpassa sig till föräldralivet. Resultaten av denna studie ger värdefulla insikter om de potentiella fördelarna och utmaningarna med att implementera ett telefonbaserat kamratstödsprogram för förstagångspappor, vilket skulle kunna ge ytterligare information om liknande insatser.

Vad betyder publikationen för forskningen? 

Denna typ av stöd har aldrig tidigare använts för pappor i Sverige och Karolinska är först att undersöka detta stöd. Det saknas stöd till nyblivna pappor idag så det är ytterst viktigt att kunna erbjuda stöd, för både pappans men också för hela familjens välmående. Vi kommer att fortsätta ett samarbete med organisationen MÄN.

Vad händer sen? Hur går ni vidare efter publikationen? 

Vi planerar för att göra en randomiserad kontrollerad studie för att kunna se effekten av denna intervention på pappors psykiska mående. 

Vad fick ni med er under er forskningsperiod? 

Nu vet vi att denna nya intervention kommer att fungera för nyblivna pappor, både pappor och stödjare vittnar om att denna typ av stöd är viktigt och att det saknas stöd för blivande/nyblivna pappor i vården. Pappor upplevde sig tryggare i sitt föräldraskap och hade ett stöd som de behövde. Stödjarna i sin tur fick nya insikter och lärdomar att prata känslor som de annars inte erfarit.

Kontakt

Ewa Andersson

Associate professor, RNM