Publicerad: 2021-02-24 12:16 | Uppdaterad: 2021-03-09 10:23

Stöd för dig som blivit utsatt för hot eller våld relaterat till ditt arbete

Hot eller våld i samband i samband med arbetets utförande är aldrig acceptabelt. Hat, hot och trakasserier mot forskare, men också mot andra yrkesgrupper, är dessvärre inget nytt fenomen men har aktualiserats i betydligt större utsträckning, då ofta relaterat till den forskning som bedrivs på KI avseende covid-19. Detta är naturligtvis en mycket olycklig utveckling och KI vill i och med detta uppmärksamma alla medarbetare på vilket stöd som finns.

I första hand vill vi att du, som utsatts för hot eller våld och behöver stöd, vänder dig till din chef, institutionsledning eller institutionens HR-funktion. Den som behöver en professionell samtalskontakt kan alltid vända sig till KI:s företagshälsa, Avonova, eller till personalstödet via Falck Healthcare.

Stöd för dig som medarbetare 

Företagshälsan

Samtalsstöd/samtalskontakt av t.ex. leg. psykolog eller möjlighet till handledning för att ge förutsättningar att hantera hot eller trakasserier i arbetet. Som anställd kan du själv boka upp till två besök hos valfri specialist, t.ex. företagsläkare, beteendevetare eller psykolog. Om fler besök behövs ska du vända dig till din närmaste chef eller institutionens HR-funktion. För att boka tid hos företagshälsan kan du ringa eller mejla något av Avonovas hälsocenter.   

Personalstöd

Telefonrådgivning dygnet runt, på svenska och engelska, erbjuds alla anställda, stipendiefinansierade doktorander och postdoktorer på KI för snabb tillgång till professionell hjälp. Telefonnumret är 0200-21 63 00 och rådgivningen är tillgänglig dygnet runt där en socionom direkt kan ge råd kring psykosociala frågor. Tjänsten omfattar såväl arbetsrelaterade som privata frågor. Behövs annan eller ytterligare rådgivning av en specialist på området blir du uppringd (inom 72 timmar) av t.ex. leg. psykolog/leg. psykoterapeut eller jurist. Chefer kan även avropa chefsstöd genom tjänsten, för situationer som t.ex. rör arbetsgruppen. Läs mer om Personalstödstjänsten.

Om något händer 

Hot eller våld som inträffat i samband med arbetets utförande är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. KI accepterar inte att någon medarbetare eller student utsätts för hot och våld i arbetsmiljön. Om du som medarbetare drabbas, eller får vetskap om att någon annan drabbats ska du vända dig till närmaste chef, skyddsombud eller säkerhetschef. Läs mer på sidan Om något händer.