Publicerad: 2011-10-17 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 14:21

Stockholmsmännen dåliga på att delta i screening för tarmcancer

65 procent av kvinnorna och 56 procent av männen har hittills nappat på erbjudandet om att få reda på om de har en allvarlig, men botbar, cancerform i tjock- eller ändtarmen (kolorektalcancer). Det visar en undersökning som presenteras idag, måndag den 17 oktober, då Centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet firar 10 år.

Sedan 2008 erbjuds alla kvinnor och män mellan 60 och 69 år i Stockholms läns landsting att screenas för kolorektalcancer. Screeningen går till så att man får tre provkort med spatlar hemskickade. Spatlarna skall användas för att applicera avföring vid tre separat tillfällen på provkorten som sedan skickas tillbaka till sjukvården för analys. En utvärdering visar tydliga könsskillnader. Männen deltar inte i screeningen i lika hög omfattning som kvinnorna.

– Jag tror att det beror på att kvinnorna är mer vana vid screening eftersom de både kallas till mammografi och test av livmoderhalscancer. Utöver det finns det kanske en könsaspekt på att avföringsprovet är ganska simpelt. Studier visar att män sluter upp mer vid mer tekniska screeningmetoder som till exempel koloskopi, som utförs med teknisk utrustning av en läkare på sjukhus, säger Anna Martling, docent i kirurgi och den som presenter undersökningen vid dagens jubileumsseminarium.

Kolorektalcancer är en de vanligaste cancerformerna i Sverige. Var tjugonde svensk riskerar att drabbas av under sin livstid. Cirka 2600 personer dör varje år av sjukdomen vilket kan jämföras med bröstcancer som skördar cirka 1500 personers liv varje år.

– Ju tidigare man upptäcker sjukdomen desto större chans till bot. Förra året fick 31 av de screenade personerna diagnosen kolorectalcancer och ungefär lika många hade förstadium till sjukdomen. Det är klart att vi nu måste fundera över hur vi kan få fler män att screena sig, säger Anna Martling.