Publicerad: 2015-09-07 08:00 | Uppdaterad: 2015-09-07 12:50

Stockholms Sjukhem instiftar donationsprofessur vid Karolinska Institutet

Stiftelsen Stockholms Sjukhem donerar 15 miljoner kronor till Karolinska Institutet för finansiering i tio år av en professur i klinisk geriatrik.

Inriktningen för Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik kommer att vara åldrandets sjukdomar och vård av äldre. Uppdraget omfattar bland annat forskningsstrategisk ledning, egen forskning, handledning av forskarstuderande och uppgift att bidra till forskningsanknytning i utbildningen i geriatrik vid Karolinska Institutet.

– Genom att finansiera en professur i klinisk geriatrik vill vi medverka till att utveckla svensk sjukvård för långvarigt eller obotligt sjuka med särskilt fokus på åldrandets sjukdomar och vård för äldre, säger Kjell Asplund vice ordförande i Stockholms Sjukhems styrelse. Åldrandets sjukdomar och vård för äldre är ett angeläget område för stiftelsen.

Professuren är tänkt att placeras vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet i Huddinge, medan innehavaren kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats vid enheten för forskning, utveckling och utbildning på Stockholms Sjukhem på Kungsholmen i Stockholm. Rekryteringsarbetet inleds under hösten med målet att donationsprofessuren ska tillsättas den 1 april 2016.

– Vi är väldigt glada över att genom denna donation få möjlighet att utveckla forskning och utbildning inom det geriatriska området, säger Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet. Eftersom vi får en allt större andel äldre i befolkningen och många av dem blir multisjuka är behoven inom detta område mycket stora.

Stockholms Sjukhem drivs och ägs sedan bildandet 1867 av en stiftelse utan vinstsyfte. Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som driver verksamhet utifrån vårdavtal eller vårdval med kommuner och landstinget i Stockholms län. Stiftelsen har verksamhet inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), palliativ vård, rehabilitering, geriatrik, allmänmedicin och äldreomsorg.

Stockholms Sjukhem har sedan tidigare donerat två professurer till Karolinska Institutet, en i geriatrik och en i palliativ medicin. Båda professorerna är verksamma i stiftelsens arbete inom forskning, utveckling och utbildning. Akademiskt Centrum för Äldretandvård, ACT, som etablerades 2013, är ett annat exempel på samarbete mellan bland andra Karolinska Institutet och Stockholms Sjukhem.