Publicerad: 2013-12-16 12:43 | Uppdaterad: 2014-02-11 14:19

Stockholms läns landsting ger 30 miljoner till Swetox

Forskningscentret Swetox fick idag 30 miljoner kronor i finansiering från Stockholms läns landsting. Pengarna fördelas över tre år.

Swedish Toxicology Sciences Research Center (Swetox) ska arbeta för ett kemikaliesäkert samhälle, förbättrad hälsa och en hållbar miljö. Genom högteknologisk akademisk forskning, kunskaps- och metodutveckling ska Swetox ta fram lösningar för att bedöma säkerhet och hälsoeffekter hos kemikalier, läkemedel och hormonstörande ämnen. Vid Swetox kommer det också att finnas en nationell forskarskola.

– Vi är mycket glada över att även Stockholms läns landsting vill medverka till finansieringen, säger professor Harriet Wallberg-Henriksson som från Karolinska Institutet samordnar Swetox. Det innebär att vi kommer att kunna ta tillvara de unika förutsättning som Sverige har för målinriktad toxikologisk forskning inom läkemedelsutveckling och miljötoxikologi. SweTox blir ett mycket viktigt komplement till de stora satsningar som görs på grundforskning inom life science och läkemedelsutveckling.

Swetox är ett unikt samarbete mellan de tio största universiteten i Sverige och samordnas av Karolinska Institutet. Övriga medverkande akademier är Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

För finansieringen står Karolinska Institutet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Forskningsrådet Formas och Stockholms läns landsting. Tillsammans har de bidragit med 145 miljoner kronor, vilket gör Swetox till den största svenska satsningen hittills på toxikologisk forskning.

– För landstinget är det viktigt att invånarna har tillgång till en hälso- och sjukvård som utvecklas och blir allt bättre men också att vi bidrar till och tar ansvar för vår miljö. Genom denna satsning bidrar landstinget till innovativ, banbrytande och nödvändig forskning, säger Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Centret förläggs till AstraZenecas tidigare lokaler i Gärtuna/Södertälje och efter årsskiftet inleds rekryteringen av forskare och övrig personal.