Publicerad: 2021-06-07 09:13 | Uppdaterad: 2021-06-08 13:52

Stockholm trio och University College London bjuder in till ett första gemensamt event

Stockholm trio (Stockholm trio university alliance | KTH ) och University College London (UCL) bjuder in till ett första gemensamt event, ”Research Summit” UCL Cities Partnerships Programme Stockholm - 'Climate Change and Health in the City'.

UCL och universiteten i Stockholm trio (Karolinska Institutet (KI), KTH Royal Institute of Technology (KTH) och Stockholm Universitet (SU))  har ett flerårigt samarbetat inom forskning, utbildning och innovation. Genom detta event som hålls den 15 juni 2021, kommer de fyra lärosätena tillsammans med City of London, Stockholm Stad och Region dels lansera the Cities Partnership Programme och samtidigt presentera information om Horizon Europe.

Förutom en översiktsgenomgång av det nya ramprogrammet Horisont Europa kommer även flera forskare som har beviljats EU-anslag delta i paneler för att diskutera och ge tips på hur man lyckas med en EU-ansökan.

Målet med eventet är att visa på samarbetsmöjligheter med fler aktörer som Stockholm Stad, Region Stockholm och företag.

Vill du delta den 15 juni kl. 11.00-13.30? Läs mer om programmet och anmäl dig.

 

Kontakt

Lotta Lundqvist Internationell koordinator