Publicerad: 2022-04-04 17:04 | Uppdaterad: 2022-04-04 17:05

Stockholm Public Health Lectures: Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län

Den 18:e maj bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet in till föreläsningen Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län. Föreläsningen bygger på en rapportserie från CES om cannabisproblematik bland unga vuxna i Stockholms län med teman som inslag av cannabis i dödligt våld, cannabisbrottens geografi i länet, attityder till cannabis bland unga samt vårdkonsumtion.

Stockholm Public Health Lectures
Stockholm Public Health Lectures. Photo: Lasse Skog och iStock.

Föreläsningen kommer hållas på svenska.


Stockholm Public Health Lectures

18:e Maj 2022, 14.00 - 16:30, Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.

Cannabis är den i särklass vanligaste drogen i Sverige och användningen är större i Stockholm än resten av landet. Konsumtionen är högst hos unga vuxna.

Cannabisanvändning har negativa hälsoeffekter och stora negativa sociala effekter, dessutom driver cannabismarknaden kriminalitet. Det är en drog som kan påverka folkhälsan både direkt och indirekt. För att hejda utvecklingen krävs breda insatser från olika delar av samhället. Ta del av möjlig folkhälsoagenda!

Föreläsningen hålls av rapportseriens projektledare professor Rosaria Galanti, en av Sveriges främsta experter på tobaks- och droganvändning, med flera.

Föreläsare

  • Rosaria Galanti, adjungerad professor, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och Karolinska Institutet.
  • Sven Granath, fil. dr. kriminologi, Stockholms universitet, analytiker, Polisregion Stockholm.
  • Vania Ceccato, professor i urban säkerhet på urbana och regionala studier, Kungliga tekniska högskolan.
  • Pia Kvillemo, forskare, STAD, Centrum för psykiatriforskning, Region Stockholm och Karolinska Institutet.

I panelen

  • Jan Jönsson (L), socialborgarråd, Stockholms stad.
  • Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm och FoUU-direktör i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Anmälan

Anmäl dig för att delta på föreläsningen den 18:e maj. Föreläsningen hålls på svenska, är kostnadsfri och följs av en paneldiskussion samt ett mingel med dryck och tilltugg.

Om Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på aktuella frågor inom folkhälsoområdet samt frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Tillfällena är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Stockholm Public Health Lectures hålls två gånger per termin.

Kontakt

Emma Thorell Samordnare
+46852483329