Publicerad: 2017-05-30 10:25 | Uppdaterad: 2017-06-02 10:03

Stipendium från Stiftelsen Solstickan till forskning om multisjuka äldre

Stiftelsen Solstickan har tilldelat Jeanette Eckerblad, universitetsadjunkt vid sektionen för omvårdnad, ett forskningsanslag om 788 412 SEK för en ettårig postdoctjänst vid Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

I december 2015 försvarade Jeanette Eckerblad sin avhandling ”Symptom burden among people with chronic disease” vid Linköpings universitet. I avhandlingen undersökte hon bland annat symptombörda hos äldre personer med en multisjuklighet, och under arbetets gång var hon också engagerad i projektet ”Dirigent finns” – en försöksverksamhet med ett mobilt geriatriskt team, där ett strukturerat omhändertagande av äldre tillämpades.

– Detta stipendium är ett mycket glädjande besked! Syftet med ansökan till Stiftelsen Solstickan var för att fortsätta min forskning kring de multisjuka äldre, nu i projektet ”Strukturerat omhändertagande av sköra äldre i svensk akutsjukvård – en randomiserad kontrollerad studie”, säger Jeanette Eckerblad.

Jeanette Ekerblad