Publicerad: 2015-10-16 14:52 | Uppdaterad: 2015-10-19 14:56

Stipendiemedel till studenter vid Institutionen för odontologi

Två av våra duktiga studenter, Oscar Ädel och Carl Daneryd, har tilldelats 40 000 kronor för sitt gemensamma examensarbete "Oral Health in individuals with diabetes mellitus type 1". Handledare för Oscar och Carl är lektor och övertandläkare Per-Erik Engström.

Stipendiets anslagsgivare är Göteborgs Diabetesförening - Inger Hultman med fleras fond.