Publicerad: 2014-06-12 09:29 | Uppdaterad: 2014-06-12 09:34

STINT-anslag till Andreas Nyström för samarbete med Mayo Clinic

Andreas Nyström vid institutet för miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet har tillsammans med Dev Mukhopadhyay vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, fått 1 575 000 kronor i anslag från STINT Foundation i form av Institutional Grants.

Syftet med STINT:s Institutional Grants är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom att främja att internationella samarbeten etableras och utvecklas. Anslaget till Andreas Nyström och Dev Mukhopadhyay ska användas till att utveckla gemensamma kurser, en seminarieserie och forskning.

– Vårt STINT-anslag innebär att vi kan fortsätta driva vårt forskningssamarbete inom nanomedicin i ytterligare fyra år, något som redan har gett lovande resultat. Samtidigt kan vi lägga till en gemensam utbildningskomponent med Mayo Clinic inom både nanomedicin och cancer. Bland annat planerar vi gemensamma doktorandkurser samt en gemensam webinar-serie mellan Mayo Clinic och KI. Båda delar är viktiga komponenter i den avsiktsförklaring som våra lärosäten har tillsammans, säger Andreas Nyström.

Av totalt 107 ansökningar har endast 12 beviljats pengar.