Publicerad: 2008-05-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Stimulerade mammor får smartare ungar

Professor Lamberto Maffei från Italien som har visat att nerverna i näthinnan utvecklas snabbare och bättre hos råttungar, vars mammor upplevt en positivt stimulerande graviditet föreläser på KI onsdagen den 21 maj.

Råttmammorna fick vistas i tivoliliknande burar, med en mängd olika leksaker. Hjärnan visade sig mogna bättre hos avkomman. Mekanismen torde vara att det bildades mer insulinliknande tillväxtfaktor hos de stimulerade råttmammorna som överfördes via mjölken till ungarna. Det är möjligt att mekanismen kan gälla hela hjärnans utveckling.

För mer information, kontakta: