Publicerad: 2015-10-23 17:37 | Uppdaterad: 2015-10-29 21:42

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) besökte projekt om Alzheimers sjukdom

Projektet "Nya imagingbiomarkörer vid tidig diagnos och behandling av Alzheimers sjukdom" fick på fredagen besök i Novum, campus Huddinge, av SSF:s programkommitté för biomarkörutlysningen.

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) besökte forskare inom Alzheimers sjukdomVid besöket presenterade forskarna sitt arbete i projektet för kommittén, som består av ordförande Jan Törnell, Innoext, Ann-Charlotte Aronsson, SLU Holding, Kjell Asplund, professor vid Umeå Universitet och Karin von Wachenfeldt, Truly Translational.

Projektet pågår mellan 2015 och 2019 och innefattar translationell forskning, som med utgångspunkt i imagingbiomarkörer tar sig an problematiken med att diagnostisera och behandla Alzheimers sjukdom, från atom- och cellnivå till samhällsnivå. Agneta Nordberg, professor vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) och sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi, leder projektet.

Forskarna i projektet

  • Agneta Nordberg, professor, NVS, Karolinska Institutet
  • Hans Ågren, professor, Department of Theoretical Chemistry and Biology, Kungliga Tekniska högskolan
  • Bengt Långström, professor, Institutionen för kemi - BMC, Uppsala universitet
  • Christer Halldin, professor, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
  • Laura Fratiglioni, professor, NVS, Karolinska Institutet
  • Lars-Olof Wahlund, professor, NVS, Karolinska Institutet
  • Eric Westman, docent, NVS, Karolinska Institutet

Läs mer om projektet.