Skip to main content

Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning

2020-09-29 13:00 - 16:00 Add to iCal

Denna Stepping Stone-kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledaruppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) / verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.

Upplägg

Kursen består av två tillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kurstillfälle 1: 29 september 2020 kl. 13.00-16.00
  • Kurstillfälle 2: 3 november, 2019, kl. 13.00-16.00

Kursen syftar till att öka förståelsen om den interprofessionella pedagogiska processen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Förkunskaper

För att delta i denna kurs krävs godkänd Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande eller motsvarande.

Anmälan 

Anmäl dig via formuläret senast den 15 september. 
Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Katarina Rolfhamre, katarina.rolfhamre@sll.se

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping Stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp)